Sandy og fantasiløsheten

I dagens melding beretter Sandy om en stortingsdebatt hun har sett på tv. Hun omskriver deltakernes ord og handlinger til lekeplassens vokabular. Det er et virkemiddel man ofte gjenfinner i ungdomsskolestiler. Sandy har aldri påberopt seg noen litterære kvaliteter, men da kan jeg heller ikke forstå hvorfor hun benytter seg av slike litterære virkemidlene. Det gjør ihvertfall ikke poenget, om det eksisterer,  noe klarere. Mener hun at et slikt perspektiv gjør stortingsdebatter mer morsomt, eller gjør hun narr av deres debattform? Det skal jeg ikke blande meg bort i, men bare konstatere at jeg finner det lite sannsynlig at Kristin Halvorsen tørker snørr og tårer i en debatt om Bush.

Sandyrating: SSS

hits